Blijf in controle van uw organisatie met....

Odoo afbeelding en tekstblok

Accounting

Alle administratieve mogelijkheden en toch eenvoudig te beheren.

 • Volledige Nederlandse administratie

 • Multi nationaal

 • Multi company, inter-company en consolidatie

 • Multi valuta

 • Kostenplaatsen en kostendragers

 • Budgettering

 • Activa

 • Import en export bankinformatie

 • (automatisch) afletteren

 • Online betalingen afhandelen

 • in- en verkoop integratie

Facturatie

Overzichtelijk te beheren, duidelijke statussen en helder overzicht van te ondernemen acties.

 • Printen en/of direct mailen

 • Betalingsherinneringen

 • Klantportaal

 • Contract facturatie

 • Vanuit urenregistratie factureren

 • Repeterende facturen

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Inkoop management

Automatiseer aanbestedingen, beheer leveranciersprijzen en inkooporders.

 • Leveranciersbeheer

 • Inkoopopdrachten printen of direct mailen

 • Prijslijstbeheer

 • Fifo, Lifo, standaard of gemiddelde prijs management

 • Importeren prijslijsten van leveranciers

 • Volledig voorraadbeheer

 • Uitgebreide dashboards

Product- en voorraad beheer

Duidelijk overzicht van uw assortiment en voorraad.

 • Meerdere interne, externe of virtuele magazijnen

 • Meerdere lokaties

 • Voorraadtellingen

 • Serienummering / traceability

 • Fifo, Lifo, standaard of gemiddelde prijs

 • Geautomatiseerde voorraad verplaatsingen

 • Routing management

 • Push rules, pull rules, make-to-order, minimum stock rules, etc

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Productie management

Overzichtelijke workflow en ordermanagement

 • Multi-level Bill of material

 • Productie en werkorderbeheer

 • Productieplanning

 • Versiebeheer

 • Resource planning

 • Uitgebreide dashboards

Project management

Flexibel samenwerken in projecten en beheer uw contracten.

 • Project en contract management

 • Taken en Issue beheer

 • Gantt planning

 • Tijdregistratie op projectbasis

 • Uitgebreide dashboards

Odoo tekst en afbeelding blok