Odoo is multi-nationaal en beschikbaar in 23 talen, multi -company, -warehouse en -production en is actief in 120 landen.Odoo afbeelding en tekstblok

Functionele inrichting

Op basis van de PID en het Business proces wordt per functioneel werkgebied een Functioneel Ontwerp bepaald. Dit gebeurt op basis van de standaard templates van B-informed waarin de standaard Odoo functionaliteit is opgenomen. Hierdoor kan snel een duidelijk beeld van de eisen, wensen en de fit-gap op detail niveau worden bepaald.
Het proces verloop ziet eruit als hiernaast afgebeeld. 

Onderdelen in een Functioneel Ontwerp zijn:

Procesflow en goedkeuringsmatrix

  • Schermen

  • Parameters en settings

  • Configuratie

  • Te ontwikkelen functionaliteit

  • Menu’s

  • Dashboards

  • Rechten

  • Reports

  • Lay-outs van afdrukken en mails

Technische inrichting  

OTAP

Voor het implementatietraject zal een OTAP straat worden ingericht. Voor het inrichten van de OTAP straat hanteert B-informed de richtlijnen als weergegeven in onderstaande. Hierbij zal deze als hiernaast afgebeeld opgebouwd worden. 

In de OTAP straat loopt de ontwikkellijn van links naar rechts en de data lijn van rechts naar links. Dit uiteraard met versiebeheer op basis van releasedata.

Gitlab

Voor de broncode en module ontwikkeling gebruikt B-informed Gitlab. De broncodes van alle ontwikkelingen zijn ook volledig beschikbaar voor de opdrachtgever.

Odoo project issue management

Voor de registratie en beheer van bugs, issues, features, acties en planning maakt B-informed gebruik van de Odoo Projecten module. Deze omgeving is voor alle direct betrokkenen toegankelijk. Ook wordt deze omgeving gebruikt voor support.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Installatie van Odoo

Odoo kan zowel geïnstalleerd worden op een eigen server of gehost worden. Bij aanvang van het project zal een installatie van Odoo worden gerealiseerd.

Op eigen server

Odoo kan geheel op een eigen server worden geïnstalleerd.

Gehost

Odoo kan ook gehost worden. Dit kan zowel bij een eigen provider als door een door B-informed beheerde hosting omgeving. De installatie kan indien gewenst uitgevoerd en door B-informed beheerd worden bij Cloud VPS, high availability Cloud Solutions. Dit is een zogenaamde Openstack server (zeer flexibel en schaalbaar). Middels een data garantie overeenkomst zal het eigenaarschap van alle data volledig bij de klant blijven. De servers bevinden zich in een data center in Amsterdam.

Bij de installatie wordt een automatische back-up procedure ingericht welke dagelijks een back-up maakt naar een ander extern datacenter in Nederland.