Veel ervaring    |    Pragmatisch    |    Samen werken aan de toekomst     |    Van eenvoudige tot complexe implementaties 

Odoo tekst en afbeelding blok


Inrichting


Functionele inrichting

Based on the Project Initiation Document ("PID") and the business process a functional area is defined as a functional design. This is done based on standard templates of B-informed in which the default functionality in ODOO has been recorded. This allows a quick and clear picture of the needs and desires. A fit-gap is determined on detail level. 
 

Components in Functional design are:

Processflow en approval matrix

  • Fencing

  • Parameters and settings

  • Configuration

  • Functionality to develop

  • Menu’s

  • Dashboards

  • Rights

  • Reports

  • Lay-outs and print mails

Odoo afbeelding en tekstblok


Technische inrichting  

OTAP (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgeving)

The implementation process will be furnished a Develop Test Acceptance Production ("DTAP") street. For arranging the DTAP street B-informed uses the guidelines as shown here. It will be structured as follows: 

The DTAP street runs the line of development from left to right and the data line from right to left. This of course with versioning based on release dates.

Gitlab

For the source code and module development using B-informed Gitlab. The source code of all developments are also available for the customer.

Odoo project issue management

For the registration and management of bug Issues, features, actions and planning B-informed uses the Odoo helpdesk module. This area is accessible for people involved in this project. Also, this environment is used for support. 

Odoo tekst en afbeelding blok


Installatie van Odoo

Odoo can be installed on your own server or hosted. At the start of the project an installation of Odoo will be realized .

On your own server 

Odoo can be fully installed on your own server.

Hosting

Odoo kan ook gehost worden. Dit kan zowel bij een eigen provider als bij Odoo op Odoo.sh en ook door een door B-informed beheerde omgeving. De installatie kan indien gewenst uitgevoerd en door B-informed beheerd worden bij DeltaBlue, high availability Cloud Solutions. Dit is een specifiek voor Odoo ingericht platform en is zeer flexibel en schaalbaar. Middels een data garantie overeenkomst zal het eigenaarschap van alle data volledig bij de klant blijven. DeltaBlue kan uw Odoo omgeving op veel serverproviders over heel de wereld onderhouden (AWS, Digital Ocean, Google en vele anderen). Wij bevelen om juridische redenen altijd aan om uw data in het eigen land op te slaan.

When installing an automatic backup procedure is arranged, which makes a daily backup to another external data center in the Netherlands.

Voor complexere omgevingen adviseren wij delta.blue

Voor de meer standaard inrichtingen maken wij graag gebruik van odoo.sh

Odoo afbeelding en tekstblok