PFM Intelligence Group

A satisfied Odoo user

PFM Intelligence Group is een organisatie met een wereldwijd bereik. Haar kernactiviteit is data vergaren voor anderen. De uitdaging was ook data te vergaren over zichzelf om voorbereid te zijn op toekomstige groei. 


Wie is PFM Intelligence

Het kantoor van PFM Intelligence ligt op een industrieterrein in Alphen aan de Rijn. Achter de gevel huist een uiterst compacte organisatie die in Nederland (en daarbuiten) een unieke positie inneemt in dataverzameling van bezoekersinformatie voor winkels, winkelcentra, straten en stations. Daarnaast levert PFM Intelligence maatwerk voor drive-thru oplossingen en huisvest het een data-reparatiecentrum voor communicatieproducten voor heel Europa.

Michel l’Amie is senior operations/project manager. Sinds oktober 2018 draait zijn organisatie op Odoo, maar uitontwikkeld is het nooit.

Modules

Finance, CRM & Sales, Projects, Manufacturing, Warehouse, Purchase, HRM and Helpdesk

Industrie

Data services

Aantal gebruikers

53

Wat was de uitdaging

“Voor klanten meten we alles en zelf hadden we nauwelijks data over onze bedrijfsprocessen”, vertelt Michel. De ambitie om in Europa (door) te groeien en van daaruit de wereld te veroveren, noodzaakte PFM Intelligence om de vele werkeilandjes met eigen manieren van werken aan te pakken. De keuze was bijschaven of rigoureus omvormen en met een schone lei beginnen. Het was een uitdaging om het maatpak dat binnen alle disciplines bestond op elkaar te laten aansluiten. Dat varieerde van files in Dropbox tot zelfgeschreven software. 

PFM Intelligence kenmerkt zich door een klantgerichte en betrokken groep medewerkers die direct handelt. Het volume en tempo van orderverwerking is extreem hoog. De organisatie procesmatig efficiënt laten draaien en inzicht krijgen in bedrijfsvoering was een van de redenen om over te gaan naar een totaalsysteem.


Waarom de keuze voor Odoo

Michel heeft een fascinatie voor informatisering en was vanuit een eerdere werkomgeving bekend met bedrijfsprocessensystemen. Zijn oriëntatie bestond uit bezoeken van diverse ERP leveranciers, bijwonen van webinars en zich via reviews een beeld vormen van de markt. 

De keuze voor Odoo is ingegeven door kosten (efficiënt), open source (flexibiliteit) en de modulaire opzet. De keuze voor B-informed is gemaakt door de wens met een Odoo Gold Partner in zee te willen gaan. Een referentiebezoek bij een klant van B-informed en daaruit volgende Proof of Concept met gap analyse overtuigde. 

In de primair aangeschafte versie van Odoo zat geen field service management module. Ondanks dat dit een kritische succesfactor was, is toch voor Odoo gekozen en is deze functionaliteit via een apart pakket geïntegreerd. 

Hoe is het project aangepakt

Olievlek implementatie. Met andere woorden: er is met een makkelijke functionaliteit begonnen waardoor iedereen in de organisatie direct met het systeem te maken kreeg: verlofregistratie. Zo werd organisatie breed betrokkenheid en draagvlak gecreëerd. Alle applicaties zijn sindsdien fasegewijs geïmplementeerd in circa tien maanden tijd.

 

Hoe was de samenwerking met B-informed

De klant-leveranciersrelatie kenmerkt zich door co-makership. “B-informed adviseert bij de basis te beginnen en deze aan te vullen en te verbeteren en zo gaat het tot op de dag van vandaag” licht Michel toe. Het compacte projectteam van hemzelf en een projectmanager en ontwikkelaar van B-informed werkt op basis van wekelijkse rapportages in een iteratief proces van verbeteren. Dit is wat Michel betreft het unieke aan Odoo en B-informed. Doelstellingen zijn behaald, maar Odoo wordt continu geoptimaliseerd. 


Waar heeft Odoo in bijgedragen

Odoo heeft met name inzicht gegeven in de eigen bedrijfsvoering van PFM Intelligence. De verschillende disciplines sluiten nu op elkaar aan. Er is geen kostenbesparing gerealiseerd, mede vanwege het feit dat PFM Intelligence onder meer eigen software gebruikte. Maar de uitfasering van additionele duurdere pakketten leidde wel tot kostenbeheersing en vereenvoudiging van het totaalsysteem. 

PFM Intelligence werkt met twee bijzondere functionaliteiten. Enerzijds een eigen dashboard dat gebaseerd is op het helpdesksysteem van Odoo en vertaald is naar verwerking van de eigen helpdesk tickets. 

Tweede bijzondere module is zelf ontwikkeld: “Customer Management” zoomt in op de klanten van PFM Intelligence. Met foto informatie wordt niet alleen zichtbaar waar de klant zich bevindt, maar ook wat de klant afneemt. Vijftien jaar historie van PFM Intelligence is hiermee samengevat in één module. Het biedt PFM Intelligence de unieke mogelijkheid om locatie georiënteerd te werken en haar groeidoelstelling te realiseren.Meer weten over PFM Intelligence? Bezoek de website PFM Intelligence

 

Ook Odoo door B-informed laten implementeren?